..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.. ..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..

 คุณสามารถติดต่อฝ่ายงานพัฒนาระบบสารสนเทศและมัลติมีเดียได้ตามช่องทางดังนี้
                          ช่องทางที่  1. ติดต่อด้วยตนเองที่ สำนักงาน ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ


..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..