..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.. ..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..

 ..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..
  หน้าที่ 1 2
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้งานสื่อการเรียนแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษา จำนวน ๒ หลักสูตร [ 15-06-2017 ]
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร Google Classroom [ 23-05-2017 ]
อบรมสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย GoogleClassroom สำหรับอาจารย์ [ 01-05-2017 ]
ประกาศผลการคัดเลือกรายวิชาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา [ 29-01-2016 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา (e-Learning) [ 05-01-2016 ]
กิจกรรมมอบรางวัล โครงการอบรมและประกวดการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์บนระบบ CMRU LMS [ 17-06-2015 ]
ประกาศผลการตัดสินผลงานโครงการอบรมและประกวดการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ บนระบบ CMRU LMS [ 02-06-2015 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม และประกวดการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์บนระบบ CMRU LMS [ 04-11-2014 ]
อบรมการใช้งานระบบ CMRU Moodle LMS วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 [ 06-11-2013 ]
เปิดอบรมการสร้างบทเรียน e-Learning ด้วย ClassStart.org [ 25-10-2012 ]
แบบตอบรับการอบรมหลักสูตร การสร้างบทเรียน e-Learning ด้วยโปรแกรม ClassStart.org [ 26-07-2012 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการสร้างบทเรียน e-Learning [ 24-02-2012 ]
ข่าวการอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง พลังงานในชีวิตประจำวัน โดย สกพ. ร่วมกับ TCU-LMS [ 14-11-2011 ]
ปิดระบบอีเลินนิ่ง CMRU LMS (Moodle) [ 27-04-2011 ]
โครงการพัฒนาและวิจัยการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [ 23-03-2011 ]
การปรับปรุงระบบ CMRU LMS (Moodle) [ 10-02-2011 ]
สำนักวิทยบริการฯ จัดหลักสูตรอบรม สำหรับ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ประจำปี 2554 ฟรี!! รับจำนวนจำกัด [ 07-01-2011 ]
การสมัครใช้งานระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [ 16-06-2010 ]
อบรมการใช้งาน Share Point LMS [ 12-05-2010 ]
ผลการพิจารณารายวิชาที่ได้รับทุนตามโครงการ “เงินทุนสนับสนุนการผลิตสื่อสำหรับการเรียนการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)” ประจำภาคเรียที่ 2/2552 [ 12-05-2010 ]..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..