E-learning CMRU E-learning CMRU

E-learning CMRU

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการสร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams


แบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการอบรม

หลักสูตรการสร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams (6 ชั่วโมง)

** ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะอาจารย์ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้มาก่อน **

 

รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง INC21 -->> ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง INC21 -->> ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง INC21 --->> ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง INC21--->> ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม


งานนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร