หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ไฟล์ข้อมูลที่ใช้ในการอบรมวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563


ไฟล์ข้อมูลที่ใช้ในการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ (Moodle) วันที่ 4 มกราคม 2563  ดาวน์โหลด


หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร