E-learning CMRU E-learning CMRU

E-learning CMRU

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การใช้งาน Microsoft Teams


สำหรับผู้สอน
1. การเข้าใช้ Microsoft Teams จากเว็บบราวเซอร์
2. เข้าใช้ Microsoft Teams ผ่านโปรแกรม
3. การสร้างห้องเรียนออนไลน์ใน Microsoft Teams
4. การเพิ่มผู้เรียนเข้าห้องเรียน Microsoft Teams โดยผู้สอน
5. การเพิ่มผู้เรียนเข้าห้องเรียน Microsoft Teams โดยรหัสห้องเรียน
6. การลบผู้เรียนใน Microsoft Teams
7. วิดีโอคลิปการ Upload File ประกอบการสอนให้กับนักศึกษา
8. การสอน Live ผ่าน Microsoft Teams
9. การบันทึกการสอน Live ใน Microsoft Teams
10. การดาวน์โหลดบันทึกการสอนใน Microsoft Teams
11. การมอบหมายงานให้ผู้เรียนใน Microsoft Teams
12. การตรวจให้คะแนนงานที่มอบหมายใน Microsoft Teams
13. การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Microsoft Teams (การสร้างแบบทดสอบ)

สำหรับผู้เรียน
1. การเข้าใช้ Microsoft Teams จากเว็บบราวเซอร์
2. เข้าใช้ Microsoft Teams ผ่านโปรแกรม
3. การเข้าชั้นเรียน Microsoft Teams ด้วยรหัสห้องเรียน
4. การเข้าเรียน Live ใน Microsoft Teams
5. การส่งงานใน Microsoft Teams
6. การดูคะแนนจากผู้สอนใน Microsoft Teams


หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร