E-learning CMRU E-learning CMRU

E-learning CMRU

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

VDO แนะนำการใช้งานเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์


>>> VDO แนะนำการใช้งานเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
             VDO วิธีการใช้งาน Microsoft Teams

             VDO วิธีการใช้งาน Google Classroom

             VDO วิธีการใช้งาน Moodle CMRU

>>> คู่มือการใช้งานเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

>>> แนะนำเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

               - Microsoft Teams     

               - Google Classroom

               - Facebook Group

               - Moodle CMRUรูปภาพจากอัลบัม : เอกสารการประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภาคฤดูร้อน

งานนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร