E-learning CMRU E-learning CMRU

E-learning CMRU

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเมินความพึงพอใจการอบรมระหว่างวันที่ 18 พ.ย.63 - 24 ม.ค.64


แบบประเมินความพึงพอใจการจัดอบรม

โครงการยกระดับทักษะการผลิตและการใช้งานสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อประเมิน

หรือ Scan QR Code นี้เพื่อประเมิน

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาตอบแบบสอบถาม

*** ขอบคุณค่ะ ***

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับการอบรม OBS วันที่ 16-12-2563


หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร