E-learning CMRU E-learning CMRU

E-learning CMRU

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเมินความพึงพอใจการอบรม 2567


แบบประเมินความพึงพอใจการจัดอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2567

คลิกที่นี่เพื่อประเมิน

หรือ Scan QR Code นี้เพื่อประเมิน

*** ขอบคุณค่ะ ***


งานนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร