E-learning CMRU E-learning CMRU

E-learning CMRU

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเมินความพึงพอใจการอบรม


แบบประเมินความพึงพอใจการจัดอบรม

โครงการยกระดับทักษะการผลิตและการใช้งานสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อประเมิน

หรือ Scan QR Code นี้เพื่อประเมิน

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาตอบแบบสอบถาม

*** ขอบคุณค่ะ ***

ดาวน์โหลดข้อมูลประกอบการอบรม

 


หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร