E-learning CMRU E-learning CMRU

E-learning CMRU

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร (ไตรมาส 4/2566)


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 3 หลักสูตร

หลักสูตรที่ 1. การตัดต่อวิดีโออย่างง่ายด้วย Capcut
วันที่อบรม : วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. (จำนวน 3 ชั่วโมง)
สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ศูนย์เวียงบัว
วิทยากรโดย : นายกฤษณ์ ขาวศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
รับสมัคร : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 50 ท่าน
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 4 สิงหาคม 2566 หรือ จนกว่าจะครบจำนวนที่รับสมัคร

*** เนื้อหาการอบรม
1. แนวทางการผลิตสื่อ การสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับสื่อการเรียนการสอน
2. เทคนิคการถ่ายทำสื่อวิดีโอ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตัดต่อ
3. เทคนิค และ วิธีการตัดต่อวิดีโอด้วย Capcut
4. การ Export ไฟล์งานเพื่อนำไปใช้ให้ถูกต้อง 

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนอบรมหลักสูตรที่ 1

หลักสูตรที่ 2. การสร้างและบริหารจัดการห้องประชุมออนไลน์ ด้วย Microsoft Teams สำหรับการเรียนแบบ Live และ การประชุม Online
วันที่อบรม : วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. (จำนวน 3 ชั่วโมง)
สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ศูนย์เวียงบัว
วิทยากรโดย : นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
รับสมัคร : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 50 ท่าน
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2566 หรือ จนกว่าจะครบจำนวนที่รับสมัคร

*** เนื้อหาการอบรม
1. การจัดประชุมออนไลน์ Meeting ด้วย Microsoft Teams
2. ประเภท (Templates) ใน Meeting
3. การตั้งค่าการประชุม
    - การอนุญาตผู้เข้าร่วมประชุม Lobby
    - การกำหนดบทบาทในการประชุม Microsoft Teams
    - จัดการสิทธิ์เสียงและวิดีโอของผู้เข้าร่วม
4. การบันทึกการประชุม เลือกบุคคลที่มีสิทธิ์ในการบันทึกการประชุม
5. การใช้งาน Green Room สำหรับการนำเสนอ
6. การล็อกการประชุม
7. รายงานการเข้าร่วมการประชุมใน Microsoft Teams
8. การให้ Meet ในห้องเรียน Teams
    - การตั้งค่าห้อง Meet ล่วงหน้า
9. การสร้าง Q&A 

*** สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียม ได้แก่ บัญชีผู้ใช้งาน Microsoft Teams (อีเมล์ @cmru.ac.th)

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนอบรมหลักสูตรที่ 2

หลักสูตรที่ 3. การสร้างงานนำเสนอรูปแบบ Infographic และ Animation ด้วย PowerPoint

วันที่อบรม : วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. (จำนวน 3 ชั่วโมง)
สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ศูนย์เวียงบัว
วิทยากรโดย : นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
รับสมัคร : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 50 ท่าน
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 1 กันยายน 2566 หรือ จนกว่าจะครบจำนวนที่รับสมัคร

*** เนื้อหาการอบรม
1. ความหมายของ Infographic และ Animation ด้วยเครื่องมือ PowerPoint
2. องค์ประกอบที่ใช้ในงานนำเสนอ (ภาพ ตัวอักษร และ สี)
3. สร้าง Infographic ด้วย PowerPoint
4. สร้าง Animation บน PowerPoint
5. การบันทึกไฟล์เพื่อนำไปใช้งาน

*** สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียม กรณีผู้เข้าร่วมอบรมนำโน๊ตบุ๊คส่วนตัวมาใช้ในการอบรมควรมีโปรแกรม PowerPoint 2019

 คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนอบรมหลักสูตรที่ 3

ขอเชิญสมัครสมาชิกกลุ่ม LINE  และ กลุ่ม Facebook "CMRU e-learning" เพื่อรับข่าวสาร ตรวจสอบรายชื่อ และ ยืนยันการเข้าร่วมอบรมผ่านช่องทางดังกล่าว โดย Search คำว่า "CMRU e-learning" ใน LINE หรือ Facebook หรือ Scan QR Code นี้ เพื่อเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม

Scan QR Code
เพื่อเข้ากลุ่ม
LINE
Scan QR Code
เพื่อเข้ากลุ่ม
Facebook

 


งานนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร