หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่เทคนิคการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค 4.0 สำหรับอาจารย์และบุคลากร"


หัวข้ออบรม :ก้าวสู่เทคนิคการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค 4.0 สำหรับอาจารย์และบุคลากร

วิทยากร : นายธนชาติ ววิฒันภูติ

วันที่อบรมหลักสูตร : 2 สิงหาคม 2561 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง

สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ http://www.digital.cmru.ac.th/index.php?ge=training


หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร