E-learning CMRU E-learning CMRU

E-learning CMRU

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร (ไตรมาส 1/2567)


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 

หลักสูตรที่ 1 : AI Disruption แนวโน้มและผลกระทบกับการเรียนการสอนในยุค Next Normal
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่าน zoom meeting
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
รับสมัคร : อาจารย์ และ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 100 ท่าน
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 11/11/2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0897017915 (นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี และ นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล)
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหลักสูตรที่ 1

หลักสูตรที่ 2 : เจาะลึก ChatGPT เพื่อยกระดับการจัดการสอนยุคดิจิทัลในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่าน zoom meeting
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รับสมัคร : อาจารย์ และ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 50 ท่าน 
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 14/11/2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0897017915 (นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี และ นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล)
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหลักสูตรที่ 2
 

หลักสูตรที่ 3 : การสร้างรายงานสารสนเทศด้วย Google Looker Studio เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสอนและการทำงาน
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่าน zoom meeting
วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รับสมัคร : อาจารย์ และ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 50 ท่าน 
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25/11/2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0894332674 (นายธีระพงษ์ ใจคำมา) 
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหลักสูตรที่ 3


ขอเชิญสมัครสมาชิกกลุ่ม LINE  และ กลุ่ม Facebook "CMRU e-learning" 
เพื่อรับข่าวสาร ตรวจสอบรายชื่อ และ ยืนยันการเข้าร่วมอบรมผ่านช่องทางดังกล่าว 
โดย Search คำว่า "CMRU e-learning" ใน LINE หรือ Facebook หรือ Scan QR Code นี้ เพื่อเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม
       


งานนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร