E-learning CMRU E-learning CMRU

E-learning CMRU

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับทักษะการผลิตและการใช้งานสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับทักษะการผลิตและการใช้งานสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หลักสูตรที่ 1 : สร้างสื่อการเรียนและเอกสารวิชาการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Book ด้วย Flip PDF Professional
วันอบรม : วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. (จำนวน 3 ชั่วโมง)
สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
วิทยากร : นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
รับสมัครอาจารย์มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 30 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 1

หลักสูตรที่ 2 : สร้างสื่อการเรียนรู้ Video Animation ด้วย Powtoon ระดับพื้นฐาน
วันอบรม : วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. (จำนวน 3 ชั่วโมง)
สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
วิทยากร : นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
รับสมัครอาจารย์มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 30 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 2

หลักสูตรที่ 3 : การวัดและประเมินผลในการเรียนการสอนออนไลน์
วันอบรม : วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. (จำนวน 3 ชั่วโมง)
สถานที่อบรม : ห้อง Mini Theater ชั้น 4 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
วิทยากร : อาจารย์ ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รับสมัครอาจารย์มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 80 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 3

หลักสูตรที่ 4 : การประยุกต์ใช้ OBS สำหรับงานสร้างสื่อการสอนรูปแบบวิดีโอ
วันอบรม : วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. (จำนวน 3 ชั่วโมง)
สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
วิทยากร : นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
รับสมัครอาจารย์มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 30 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 4

หลักสูตรที่ 5 : เทคนิคการสอนออนไลน์ให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
วันอบรม : รุ่นที่ 1 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. (จำนวน 3 ชั่วโมง)
สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
วิทยากร : อาจารย์ ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รับสมัครอาจารย์มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน และ รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 5 (รุ่นที่ 1)
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 5 (รุ่นที่ 2)


ขอเชิญสมัครสมาชิกกลุ่ม LINE  และ กลุ่ม Facebook "CMRU e-learning"
เพื่อรับข่าวสาร ตรวจสอบรายชื่อ และ ยืนยันการเข้าร่วมอบรมผ่านช่องทางดังกล่าว
โดย Search คำว่า "CMRU e-learning" ใน LINE หรือ Facebook หรือ Scan QR Code นี้ เพื่อเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม

 

Scan QR Code
เพื่อเข้ากลุ่ม
LINE
Scan QR Code
เพื่อเข้ากลุ่ม
Facebook

 


หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร